Een hart voor de planeet en de mensen

Sustainalytics

Mercier Vanderlinden onderschrijft de PRI’s van de VN sinds 2017

Sinds november 2017 is Mercier Vanderlinden geregistreerd als ondertekenaar van de UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment). Mercier Vanderlinden heeft de zes verantwoordelijke beleggingsbeginselen van de UNPRI in al zijn fondsen geïntroduceerd.

Implementatie van ESG-criteria in het beleggingsproces

Mercier Vanderlinden heeft als ondertekenaar van de UNPRI gekozen voor samenwerking met een wereldleider op het gebied van ESG (Environmental, Social and Governance): Sustainalytics. Sustainalytics zorgt voor de integratie en optimalisatie van ESG in het beleggingsproces.

We volgen een langetermijnbeleggingsstijl met focus op duurzaamheid en kwaliteit die goed aansluit bij de waarden van Sustainalytics.

Carbon Neutral

Mercier Vanderlinden neemt haar verantwoordelijkheid voor haar impact op het klimaat

Mercier Vanderlinden, in 2016 de eerste koolstofneutrale vermogensbeheerder in België , blijft voor het vierde jaar op rij CO2-neutraal. Met behulp van CO2logic slaagde het bedrijf erin om zijn uitstoot te compenseren en zo het levensonderhoud van gezinnen in Ghana te verbeteren en bij te dragen tot duurzame ontwikkeling.

Sinds 2015 meet Mercier Vanderlinden de totale milieu-impact van het fonds MercLin Global Equity. Deze jaarlijkse beoordeling helpt om nauwlettend in de gaten te houden welke industrieën en bedrijven het meeste impact hebben op het milieu en dit inzicht te gebruiken bij haar investeringsbeslissingen. Uit deze beoordeling bleek dat het fonds 73 % minder klimaatimpact en 45 % minder milieu-impact heeft dan de MSCI AC World Index. Het kan altijd nog beter, maar het geeft een geruststellend signaal ten aanzien van onze benadering van waarde creatie binnen Mercier Vanderlinden.

Naast de erkenning van het grote belang van bewuste ethische investeringen, houdt het bedrijf sinds 2016 ook zijn eigen ecologische voetafdruk nauwlettend in de gaten. Mercier Vanderlinden levert voortdurend inspanningen om zijn uitstoot te verbeteren en terug te dringen (bv. door de overstap naar groene elektriciteit en de installatie van zonnepanelen, de beslissing om te pleiten voor elektrische voertuigen in het wagenpark en de energiebewuste renovatie van zijn kantoren).

Sommige soorten uitstoot zijn echter onvermijdelijk, en hebben nog steeds een wereldwijde impact waarvoor toekomstige generaties een hoge prijs zullen betalen. Daarom heeft Mercier Vanderlinden beslist om samen te werken met CO2logic om CO2-neutraal te worden en zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn eigen impact in plaats van de gevolgen door te schuiven naar de maatschappij. Sindsdien compenseert het bedrijf zijn resterende uitstoot door het kookfornuisproject in Ghana te steunen, met name door efficiëntere kookfornuizen naar landelijke bevolkingsgroepen te brengen.

Het kookfornuisproject in Ghana is gecertificeerd volgens de Gold Standard. Dit betekent dat naast de indrukwekkende en directe ecologische impact (CO2-uitstoot uit de atmosfeer houden en de druk op de bossen verminderen), het project ook andere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ondersteunt (zoals een betere volksgezondheid door de binnenluchtkwaliteit te verbeteren en meer vrije tijd voor vrouwen voor onderwijs of andere activiteiten). Alleen al dit jaar werden zo’n 3.142 bomen gered en 3,5 hectare bos beschermd.

Sources:

http://www.savingtrees.org/the-story.html
http://www.goldstandard.org/
http://www.co2logic.com/en

Carbon Neutral

Mercier Vanderlinden neemt haar verantwoordelijkheid voor haar impact op het klimaat

Mercier Vanderlinden, in 2016 de eerste koolstofneutrale vermogensbeheerder in België , blijft voor het vierde jaar op rij CO2-neutraal. Met behulp van CO2logic slaagde het bedrijf erin om zijn uitstoot te compenseren en zo het levensonderhoud van gezinnen in Ghana te verbeteren en bij te dragen tot duurzame ontwikkeling.

Sinds 2015 meet Mercier Vanderlinden de totale milieu-impact van het fonds MercLin Global Equity. Deze jaarlijkse beoordeling helpt om nauwlettend in de gaten te houden welke industrieën en bedrijven het meeste impact hebben op het milieu en dit inzicht te gebruiken bij haar investeringsbeslissingen. Uit deze beoordeling bleek dat het fonds 73 % minder klimaatimpact en 45 % minder milieu-impact heeft dan de MSCI AC World Index. Het kan altijd nog beter, maar het geeft een geruststellend signaal ten aanzien van onze benadering van waarde creatie binnen Mercier Vanderlinden.

Naast de erkenning van het grote belang van bewuste ethische investeringen, houdt het bedrijf sinds 2016 ook zijn eigen ecologische voetafdruk nauwlettend in de gaten. Mercier Vanderlinden levert voortdurend inspanningen om zijn uitstoot te verbeteren en terug te dringen (bv. door de overstap naar groene elektriciteit en de installatie van zonnepanelen, de beslissing om te pleiten voor elektrische voertuigen in het wagenpark en de energiebewuste renovatie van zijn kantoren).

Sommige soorten uitstoot zijn echter onvermijdelijk, en hebben nog steeds een wereldwijde impact waarvoor toekomstige generaties een hoge prijs zullen betalen. Daarom heeft Mercier Vanderlinden beslist om samen te werken met CO2logic om CO2-neutraal te worden en zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn eigen impact in plaats van de gevolgen door te schuiven naar de maatschappij. Sindsdien compenseert het bedrijf zijn resterende uitstoot door het kookfornuisproject in Ghana te steunen, met name door efficiëntere kookfornuizen naar landelijke bevolkingsgroepen te brengen.

Het kookfornuisproject in Ghana is gecertificeerd volgens de Gold Standard. Dit betekent dat naast de indrukwekkende en directe ecologische impact (CO2-uitstoot uit de atmosfeer houden en de druk op de bossen verminderen), het project ook andere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ondersteunt (zoals een betere volksgezondheid door de binnenluchtkwaliteit te verbeteren en meer vrije tijd voor vrouwen voor onderwijs of andere activiteiten). Alleen al dit jaar werden zo’n 3.142 bomen gered en 3,5 hectare bos beschermd.

Sources:

http://www.savingtrees.org/the-story.html
http://www.goldstandard.org/
http://www.co2logic.com/en

Charity

Mercier Vanderlinden engageert zich

We hebben veel geluk dat we het leven mogen leiden dat we leiden. Mercier Vanderlinden is zich ervan bewust dat niet iedereen zoveel geluk heeft.

Het zou droevig zijn als het bij ons alleen om geld zou draaien. Het gaat bij ons ook om plezier maken, om het realiseren van iets speciaals en om het verbeteren van het leven van onze medewerkers, onze klanten en de wereld om ons heen.

Daarom heeft Mercier Vanderlinden enkele jaren geleden besloten om projecten met een goed doel, waarmee onze medewerkers een nauwe band hebben, te steunen.

Het is het vierde jaar op rij dat zij de kans kregen om hun project voor te stellen.